Coralina Versteeg

Tarieven

Mijn tarieven zijn zoals vastgesteld door de NZa

- ik heb contracten met de zorggroep Menzis, CZ, de Friesland, Zilveren Kruis, OHRA en DSW
- voor zelfbetalende patiënten en voor overige zorgproducten c.q. -behandelingen reken ik € 95,-

Coaching: € 150,- per uur

Supervisie: € 130,- per uur

Verwijsbrief huisarts

Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u dus een verwijzing nodig van de huisarts, die gedateerd moet zijn voor de intake datum. De huisarts maakt bij verwijzing een onderscheid tussen Generalistische Basis-GGZ en Specialistische-GGZ. Psychotherapie valt onder Specialistische-GGZ.

Huisarts en zorgverzekeraar

De huisarts wordt bij aanvang én beëindiging van de behandeling geïnformeerd,
tenzij daar bezwaar tegen is. Daarnaast heeft het Autoriteit Persoonsgegevens
bepaald dat de psychotherapeut verplicht is om de Diagnose Behandeling
Combinatie (DBC) te melden aan de zorgverzekeraar als u voor vergoeding
in aanmerking wilt komen. De zorgverzekeraar heeft de plicht om vertrouwelijk
met deze gegevens om te gaan, onder meer aan de hand van een gedragscode
die deze gegevens beschermt.

Mocht u bezwaar hebben tegen de vermelding van uw diagnose bij de zorgverzekeraar dan kunt u dit kenbaar maken en kan er een factuur zonder diagnose naar de verzekeraar worden verstuurd met een bijgevoegde privacy verklaring.

DBC systematiek (Diagnose Behandel Code)

Alle afgesloten DBC's moeten geregistreerd worden in het centrale DBC Informatie Systeem (DIS). Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Deze registratie is voor statistische en kostenbeperkende doeleinden. Alle gegevens worden gecodeerd aangeleverd en persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, etc.) worden niet gedeeld. De informatie van het DIS wordt niet met de zorgverzekeraar gedeeld.

Afzegging

Als u verhinderd bent voor een afspraak, laat dat dan tenminste 48 uur van tevoren weten. Voor individuele afspraken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt € 50 in rekening gebracht. Voor relatiegesprekken die minder dan 48 uur tevoren worden afgezegd, wordt € 90 in rekening gebracht. Laat het dus bijtijds weten indien u verhinderd bent!

drs. Coralina Versteeg

Contactgegevens:
- aanmeldingen en vragen
alleen via de mail
info@psychotherapie-versteeg.nl
www.psychotherapie-versteeg.nl
KvK 34325075

www.diony.nl