Coralina Versteeg

Psychotherapie

Psychotherapie is de naam voor een reeks behandelvormen voor klachten als: depressies, angsten en lichamelijke klachten die een uiting van psychische problemen zijn.
Maar ook voor autonomieproblematiek en zingevingvragen. Ook verslavingsproblematiek kan goed met psychotherapie behandeld worden.
Mijn uitgangspunt hierbij is dat een mens een geheel van fysieke, psychische en spirituele aspecten is. Die samenhang kan in de war gebracht worden door gebeurtenissen in het leven waar we niet mee kunnen omgaan. Als die samenhang uit balans gebracht is, worden we ziek.

Ik werk zowel in basis als gespecialiseerde GGZ. De voortgang van de behandeling wordt besproken en geëvalueerd met een vragenlijst (ROM).

Als er medische gegevens gedeeld of opgevraagd moeten worden vraag ik toestemming.

drs. Coralina Versteeg

Contactgegevens:
- aanmeldingen en vragen
alleen via de mail
info@psychotherapie-versteeg.nl
www.psychotherapie-versteeg.nl
KvK 34325075

www.diony.nl