Coralina Versteeg

Behandeling

In het algemeen is een psychotherapeutische behandeling "gericht op het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten" (volgens de beroepscode voor psychotherapeuten). In onderling overleg bepalen we wat het concrete doel van uw behandeling moet zijn, hoe lang de behandeling zal kunnen duren, en hoe frequent de zittingen zullen plaatsvinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelovereenkomst. De voortgang van de behandeling volgen we regelmatig door een mondelinge evaluatie en invullen van een vragenlijst (ROM) Als u daar toestemming voor geeft zal ik nodige informatie bij voorgaande behandelaren en uw huisarts opvragen.

Intakefase en advies

Voor de intakefase neem ik gemiddeld 3 gesprekken. Essentieel in deze fase is de “klik”.
Zowel u als ik moeten het gevoel hebben dat we samen kunnen werken. In de diagnostische
fase komen uw klachten, actuele situatie, levensgeschiedenis en ingrijpende gebeurtenissen aan de orde. Een aanvullend psychologisch onderzoek bij een collega zou ook kunnen plaatsvinden. Vervolgens bespreek ik de diagnose en het behandelplan. De behandeling kan dan starten of
ik kan in samenspraak met u een vervolgonderzoek doen. Aan de hand van de
onderzoeksgesprekken zou ik u ook kunnen doorverwijzen wanneer ik van
mening ben dat een collega gespecialiseerd is in uw problematiek.

Na de intake wordt een aannamebrief aan de huisarts verstuurd met daarin uw
diagnose en behandelplan. Dit wordt eerst ter accordering aan u voorgelegd en u
ontvangt een kopie. Dit in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WGBO). Zo kan er ook een voortgangsrapportage en eindrapportage zijn.

Intervisie

ik neem deel aan twee intervisiegroepen met collegae klinisch psychologen/psychotherapeuten, die werken vanuit diverse methodieken. Daar wordt de diagnose, indicatiestelling en het behandelproces besproken. Eventuele incidenten worden daar gemeld en besproken. Tijdens afwezigheid ben ik altijd via de mail bereikbaar. Er kunnen afspraken gemaakt worden m.b.t. ziektevervanging.

In geval van spoed

In geval van crisis contact opnemen met de huisarts of de crisisdienst 020-5235433.

Klachten

klachten over uw behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mijzelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het ons niet lukt om de problemen samen op te lossen, dan kunt u de mogelijkheden overwegen die genoemd worden op deze website.

drs. Coralina Versteeg

Contactgegevens:
- aanmeldingen en vragen
alleen via de mail
info@psychotherapie-versteeg.nl
www.psychotherapie-versteeg.nl
KvK 34325075

www.diony.nl